Sygdom

Tumlebakken kan ikke tage imod syge børn. Dette er mest hensigtsmæssigt for både det syge barn og de andre børn i pasning. Dels pga. smitterisiko og dels pga. af at et sygt barn har et større behov for omsorg, opmærksomhed og ro.
Ved øjenbetændelse, skoldkopper og lignende sygdomme, må barnet først komme, når der ikke længere er smittefare.
I forbindelse med feber, skal barnet være feberfrit i et døgn før godkendt modtagelse i Tumlebakken igen.

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning i forhold til syge børn i dagtilbud:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx
Hvis jeres barn er syg, bedes I give besked inden kl. 7.30 af hensyn til planlægning af dagen.
Raskmelding af barnet skal ske senest kl. 19.00 aftenen før.
Bliver jeres barn syg, mens det er hos os, bliver I kontaktet, så I kan komme og hente jeres barn.
Skulle vi blive syge, har vi tilknyttede vikarer, som vi, så vidt muligt, vil gøre brug af. I tilfælde hvor det ikke er muligt at frembringe en vikar, vil Tumlebakken holde delvist lukket (børn der er på den syges kontrakt skal finde anden pasning). Ved særlige smitsomme tilfælde af sygdom som f.eks. diarré og opkast har Tumlebakken lukket, grundet høj smitterisiko. I skal i disse tilfælde selv finde anden pasning til jeres barn (dette da der iflg. lovgivningen ikke må være vikarer uden vores tilstedeværelse i pasningsordningen). Ved særtilfælde, hvor begge vores tilstedeværelse kræves, som f.eks. begravelser, vil Tumlebakken holde lukket.
Forsikring
Hvis I ikke allerede har gjort det, så skal I tegne en ulykkesforsikring for jeres barn, inden barnet starter her hos os.