Hvorfor vælge os?

 

Malwina er uddannet pædagog, og vi vægter begge pædagogikken i dagligdagen højt, men giver samtidig børnene lov til at være børn. Det er vigtigt for os, at man ikke skal gøre ting, bare for at gøre det, det skal give mening!
Hos os vil der være plads til varme, nærvær, tryghed og overskud til det enkelte barn. Vi vil tage imod børnene med en positiv tilgang til dagen og gøre vores bedste for at de trives. Vi er her for at give jeres børn en god start på livet.

Som børnepassere repræsenterer vi begge køn, hvilket er godt for børnenes udvikling, da vi kan tilbyde forskellige pædagogiske tilrettelagte aktiviteter med børnene. Enviderere vil børnene kunne spejle sig i vores forskelligheder og se os som rollemodeller.

Da vi er to børnepassere, har vi mulighed for at aldersopdele børnene i forhold til alderssvarende aktiviter samt ved ture ud af huset.

Ved indkøring af nye børn, vil en af os altid kunne tage sig af det nye barn, indtil det føler sig helt trygt.

Der vil altid være en, som tager sig af børnene, når praktiske ting skal laves herunder bleskift, putning mm.

Der er større chance for at finde en jævnaldrende legekammerat, og børnene bliver bedre rustet i forhold til børnehavestart, da de er vant til at omgås flere børn og voksne.
Her er det Jer og os, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer, hvor jeres barn kan blive passet. I har derfor mulighed for at følge jeres mavefornemmelse vedrørende, om Tumlebakken er det rette sted for jeres guldklump.
I Tumlebakken hjælper vi børnene med at være selvhjulpne. Vi sørger for at lave rammer, så børnene selv tager aktiv del i dagligdagen – selv kravler op på en stol, selv tager sit tøj af og på mm. Det styrker børnenes selvstændighed.
Vi modtager ikke gæstebørn. Det betyder, at vi er en fast gruppe børn, og jeres børn ikke skal forholde sig til nye børn hele tiden, hvilket blandt andet også minimerer smitterisikoen ved sygdomme.
Det er vigtigt, at vi som private børnepassere yder vores bedste, da vi lever af vores ry og de anbefalinger andre forældre giver videre til deres netværk. Derfor kan I, som forældre, være bevidste om, at vi i Tumlebakken, vil gøre alt for, at jeres børn trives.