Vi kan tilbyde

Det er vigtigt for os at tilbyde et kærligt, trygt og nærværende miljø for jeres børn samt et tæt samarbejde med jer forældre.

Vi tager udgangspunkt i de 6 pædagogiske læreplanstemaer:

 
Barnets alsidige personlige udvikling

Her vil vi tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, guide og støtte dem til at blive selvhjulpne. Igennem leg hjælper vi børnene til at udfolde sig samt skabe egne projekter og opleve, at vi anerkender dem for deres indsats, hvilket er med til at styrke deres selvværd.

Sociale kompetencer

Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer ved at inkludere dem i fællesskabet, lære dem at respektere hinanden, håndtere konflikter, “vente på tur” samt give dem mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter herunder: rollespil, praktiske opgaver og fælles lege mm.

Sprog

Vi styrker børnenes sprog ved at sætte ord på det, vi gør og ser. Vi synger sammen, læser historier, bruger rim og remser samt vi lærer børnene at forstå sammenhæng mellem mimik, kropssprog og tale.

Krop og bevægelse

Vi træner børnenes motorik ved at lege, danse, hoppe, trille, gynge samt mosle. Det er vigtigt for os, at det at bruge kroppen bliver en naturlig del af børnenes hverdag, og det er lige så vigtigt for os at få ro på igen, hvor vi gør brug af afstressende øvelser samt musik i børnehøjde.

Naturen og naturfænomener
Naturen er en enestående legeplads for børnenes sind og krop. Vi vil inddrage børnene i naturen ved at lade dem passe vores lille urtehave og lære dem konceptet fra jord til bord. Hos os kommer børnene til at opleve alt slags vejr, hvor de får lov at hoppe i vandpytter, kælke i sneen samt lege med vand i solen.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi vil udvikle børnenes kulturelle udtryksformer ved forskellige kreative aktiviteter, hvor de kan tegne, male, lave perleplader, klippe og klistre, føle, røre og mærke forskellige konsistenser og former. Vi inddrager børnene i årets højtider og de traditioner, som dermed følger. Vi træner børnene i bordskik – hvordan dækker vi bord, hvordan serverer vi maden og hvordan er stemningen ved bordet?
De aktiviteter vi laver med børnene, vil altid være tilrettelagte efter udviklingstrin og alder.

Derudover vil vi tilbyde:

• 100 % røgfrit og allergivenligt miljø med fokus på svanemærkede og astma-allergimærkede produkter.
• Dejlig lukket have hvor vi kan tumle, klatre og lege.
• Hos os sover børnene ude, og vi vækker ikke børn under 2 år fra deres middagslur, hvis børnene sover tungt, har de brug for deres søvn.
• Renlighedstræning

Vi hjælper gerne dit barn med renlighedstræning, når barnet er klar til det, men vi vil på ingen måde presse barnet, da dette kan resultere i, at barnet tilbageholder urin og afføring, som kan føre til forstoppelse mm. De fleste børn er ikke klar til at begynde før de er mindst to år.
Det er en god ide at begynde hjemme, og når det går godt, kan vi stille og roligt introducere toilettet hos os.
• Hygiejne
I Tumlebakken er vi meget bevidste om god hygiejne, da denne er med til at mindske smittefarer for forskellige sygdomme, derfor bruger vi engangshandsker samt engangsunderlag ved bleskift.
• Facebookgruppe, hvor vi lægger billeder og videoer op af børnene, så I kan følge med i, hvad vi har lavet i løbet af ugen.