Om os

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hedder Malwina og Toni, og er hhv. fra 1985 og 1982. Sammen har vi to drenge, Milas (født 2014) og Lichas (født 2016). Vi har valgt at etablere en storpasningsordning i vores hjem, da vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel for jeres barn. Vi har begge stor erfaring med at arbejde med omsorgssvigtede unge, hvilket har bidraget meget til forståelsen af, hvor vigtigt det er for et barn at have en god og sund start på livet. Dét er vi ikke i tvivl om, vi kan give jeres barn.

Malwina
Jeg er uddannet pædagog og har erfaring fra dagtilbud, støttekontaktpædagog i vuggestue samt storpasningsordning for 0-3 årige. Jeg er en faglig, relationsstærk og tydelig pædagog, som vægter omsorg, nærvær og anerkendelse i samværet med børn højt. Jeg brænder for at skabe trygge, empatiske og sociale børn samt at give børnene et højt selvværd ved at styrke deres sproglige og motoriske kompetencer, så de oplever sig selv som selvhjulpne. Jeg er kendt for at være positiv og tage udfordringer med et smil.
Jeg har deltaget i følgende kurser/foredrag:

 • Dialogisk læsning, september 2021
 • Tidlig Opsporing (Opsporing af børns trivsel for 0-6 års området), juni 2021
 • Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, juni 2019
 • Mindful Dagplejer Certificering, opstart aug. 2018 certificering jan. 2019.
 • Glade børn og voksne v/ Carsten Sommerskov, 2018
 • Workshop med yoga med dagplejere, april 2018
 • Kunsten at sige nej og sætte grænser v/ Ianneia Melgaard, 2018
 • Førstehjælp
 • Hygiejnekursus
 • Neuroaffektive tilgang
 • Miljøterapi
 • Kollegial respons
 • Gentle teaching
 • Styrk børns immunforsvar indefra og styrk deres indlæring
 • Tegn til tale

Toni
Jeg har fra 2008 til 2018 været ansat i Kriminalforsorgen, dog afbrudt af 2 års orlov, hvor jeg arbejdede med udsatte unge.
Da jeg selv fik børn åbnede en helt ny verden for mig. Jeg er meget engageret i mine børn, og elsker at se dem trives. Jeg kan lide at se børn have det sjovt og følge deres udvikling både socialt, motorisk og sprogligt. Jeg vil bidrage med et stort engagement ift. at give jeres barn en sjov og lærerig hverdag, mens de har deres gang i Tumlebakken.
Jeg har deltaget i følgende kurser/foredrag:

 • Dialogisk læsning, september 2021
 • Tidlig Opsporing (Opsporing af børns trivsel for 0-6 års området), juni 2021
 • Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, juni 2019.
 • Glade børn og voksne v/ Carsten Sommerskov, 2018
 • Kunsten at sige nej og sætte grænser v/ Ianneia Melgaard, 2018
 • Miljøterapi med børn og unge, 2013