Faste lukkedage og ferie

Forældre skal selv sørge for anden pasning, når vi har lukket/ferie.

Faste lukkedage:

  • Alle helligdage
  • Mellem jul og nytår

Ferielukket:

Der udfærdiges en ferieplan senest i december for næstkommende kalenderår. 

Barnets ferie/fridage:
For at kunne planlægge dagligdagen bedst muligt vil vi gerne have besked, når jeres barn holder ferie/fridage.