Opsigelse

Varsel for opsigelse af pasning er for begge parter løbende måned + en måned.
Hvis du fx ønsker at opsige dit barns pasning d. 1. maj, skal vi modtage skriftlig opsigelse senest 31. marts.
I Tumlebakken kan barnet ikke siges op med virkning pr. 1/6, dette af skattemæssige årsager.