Priser og tilskud

Her finder du gældende priser for 2024

I alt pr. måned heltidsplads

9.650 kr.

Kommunalt tilskud

6.663 kr.

Egenbetaling heltidsplads

2.987 kr.

Vi tilbyder også deltidspladser, hvilke indebærer en ugentlig fridag.

I alt pr. måned deltidsplads

9.250 kr.

Kommunalt tilskud

6.663 kr.

Egenbetaling deltidsplads

2.587 kr.

 
Prisregulering forekommer sammenfaldende med ændringer i det kommunale system eller tilskudsændringer oftest ved årsskiftet.

Betalingsfrist
Der er tale om forudbetaling, hvilket betyder, at betalingen altid skal forekomme senest, så vi har modtaget pengene på vores konto den sidste hverdag i måneden før den aktuelle pasningsmåned.

Kommunalt tilskud:
Aalborg Kommune yder et tilskud for, at I kan få jeres barn passet privat. Kommunen reviderer typisk tilskuddet én gang årligt.

Vi hjælper jer med at udfylde ansøgning om tilskud.

Aalborg Kommunes regler for tilskud:
Du skal ikke betale skat af tilskuddet.
Børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, som I har aftalt.
Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov vedrørende pasningsbarnet.
Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn.
Du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning.
Der gives søskenderabat efter gældende regler (læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside).
Aalborg Kommune sætter tilskuddet ind på jeres nemkonto den sidste dag i måneden forud for lønudbetaling til Tumlebakken, således at I kan overføre det fulde beløb til vores konto den samme dag – jf. regler vedr. betalingsfristen.